thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6
Ngày đăng 09/03/2021 | 15:51  | Lượt xem: 214

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6 thuộc lộ dây 482E1.15