thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề - M1
Ngày đăng 17/03/2021 | 14:38  | Lượt xem: 93

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề - M1

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề - M1 thuộc lộ dây 475E1.2