thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 8
Ngày đăng 17/03/2021 | 14:43  | Lượt xem: 201

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 8

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 8 thuộc lộ dây 470E1.15