thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 15
Ngày đăng 17/03/2021 | 14:44  | Lượt xem: 227

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 15

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 15 thuộc lộ dây 470E1.15