thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X1 khu đấu giá Bồ Đề
Ngày đăng 17/03/2021 | 14:45  | Lượt xem: 217

Thông báo tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X1 khu đấu giá Bồ Đề

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X1 khu đấu giá Bồ Đề  thuộc lộ dây 482E1.15