thông báo

Công văn về việc đề nghị thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện
Ngày đăng 29/06/2021 | 14:26  | Lượt xem: 262

Công ty điện lực Long Biên kính gửi công văn về việc đề nghị thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ điện. Nội dung chi tiết xem tại đây.