thông báo

Công điện số 13 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh
Ngày đăng 07/07/2021 | 15:31  | Lượt xem: 238

Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. Nội dung chi tiết xem tại đây.