thông báo

Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 07/07/2021
Ngày đăng 09/07/2021 | 18:14  | Lượt xem: 265

UBND phường Bồ Đề ban hành Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 07/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết xem tại đây.