thông báo

Công điện 14 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước
Ngày đăng 12/07/2021 | 14:16  | Lượt xem: 251

Công điện 14/CĐ-CTUBND ngày 12/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Nội dung chi tiết xem tại đây.