thông báo

Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND ngày 12/07/2021
Ngày đăng 12/07/2021 | 18:20  | Lượt xem: 344

UBND phường Bồ Đề ban hành Công văn về việc thực hiện Công điện khẩn số 14/CĐ-UBND ngày 12/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Nội dung chi tiết xem tại đây.