thông báo

Công điện 15 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước
Ngày đăng 19/07/2021 | 09:42  | Lượt xem: 349

Công điện 15/CĐ-CTUBND ngày 18/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Nội dung chi tiết xem tại đây.