thông báo

Công điện 16 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 22/07/2021 | 16:26  | Lượt xem: 222

Công điện 16 ngày 21/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  trên địa bàn Thành phố. Nội dung chi tiết xem tại đây.