thông báo

Công điện 18 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19
Ngày đăng 07/08/2021 | 10:34  | Lượt xem: 199

Công điện 18 ngày 06/08/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Nội dung chi tiết xem tại đây.