thông báo

Kế hoạch Khai trương, ra mắt Trung tâm VH-TT phường Bồ Đề - Đơn vị thực hiện thí điểm Mô hình Trung tâm VH-TT phường năm 2016, Kỷ niệm 13 năm thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 - 06/11/2016)
Ngày đăng 07/10/2016 | 17:07  | Lượt xem: 2158

.

/documents/633567/0/433a42616d4601adKH+167+VHTT.pdf/e552cfbf-e40d-4bd8-bfac-0467340d7e8d