thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X56
Ngày đăng 06/04/2022 | 08:31  | Lượt xem: 76

Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp X56.