thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M2
Ngày đăng 07/04/2022 | 15:38  | Lượt xem: 96

Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M2.