thông báo

Thông báo phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bồ Đề khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 19/05/2022 | 07:25  | Lượt xem: 110

Nội dung chi tiết xem tại đây.