thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 34
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:12  | Lượt xem: 5

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 34