thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 33
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:13  | Lượt xem: 6

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 33