thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:14  | Lượt xem: 6

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1