thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:17  | Lượt xem: 13

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 6