thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề 2
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:19  | Lượt xem: 15

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Trường MN Bồ Đề 2