thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 3
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:26  | Lượt xem: 19

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Phú Viên 3