thông báo

Thông báo tạm ngừng cấp điện
Ngày đăng 15/03/2019 | 10:15  | Lượt xem: 238

Thông báo tạm ngừng cấp điện

Công ty điện lực Long Biên thống báo về việc tạm ngừng cấp điện.

Nội dung chi tiết xem tại đây.