thông báo

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang
Ngày đăng 02/05/2019 | 11:05  | Lượt xem: 355

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang

UBND phường Bồ Đề thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang. Nội dung chi tiết xem tại đây.