thông báo

Thông báo về việc tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS
Ngày đăng 14/05/2019 | 08:38  | Lượt xem: 234

Thông báo về việc tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo về việc tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2019 theo Chương trình EPS. Nội dung chi tiết xem tại đây.