thông báo

Niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Bồ Đề năm 2016
Ngày đăng 14/04/2016 | 09:27  | Lượt xem: 755

Niêm yết công khai danh sách hộ cận nghèo và hộ nghèo trên địa bàn phường Bồ Đề

Nội dung chi tiết xem tại đây