thông báo

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 27,30
Ngày đăng 24/12/2019 | 09:18  | Lượt xem: 197

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 27,30

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện các TDP 27,30. Nội dung chi tiết xem tại đây.