thông báo

Cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục
Ngày đăng 13/04/2022 | 15:36  | Lượt xem: 49

Ngày 08/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Công văn số 1052/UBND-KGVX về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nội dung chi tiết xem tại đây.