thông báo

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 2
Ngày đăng 14/12/2022 | 14:46  | Lượt xem: 48

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp TT Ngân hàng 2