thông báo

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Tự động hoá
Ngày đăng 07/02/2023 | 09:30  | Lượt xem: 53

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Tự động hoá