thông báo

Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố
Ngày đăng 25/01/2022 | 15:08  | Lượt xem: 113

Ngày 24/01/2022, UBND phường Bồ Đề ra công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Công văn số 130/UBND-YT ngày 22/01/2022 của UBND quận Long Biên.

Nội dung chi tiết xem tại đây.