thông báo

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 26/09/2022 | 22:06  | Lượt xem: 58

Ngày 17/8/2022, UBND quận Long Biên đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất

Nội dung chi tiết xem tại đây