thông báo

Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh điện tử
Ngày đăng 27/12/2022 | 08:27  | Lượt xem: 36

Ngày 26/12/2022, Đảng ủy phường Bồ Đề ban hành Công văn số 209 – CV/ĐU về việc tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh điện tử.

Nội dung chi tiết xem tại đây.