thông báo

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
Ngày đăng 26/09/2022 | 14:17  | Lượt xem: 24

Ngày 21/09/2022, UBND phường Bồ Đề ban hành công văn 476/UBND-YT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Nội dung chi tiết xem tại đây.