thông báo

Thông báo về việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm và PCCN trong nhân dân
Ngày đăng 09/01/2023 | 10:42  | Lượt xem: 44

Để đề phòng tai nạn điện và PCCN đối với việc sử dụng điện trong nhân dân, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội khuyến cáo một số điều cần thiết. Nội dung chi tiết xem tại đây,