thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 25
Ngày đăng 14/12/2022 | 14:48  | Lượt xem: 39

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 25