thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 3-M2
Ngày đăng 07/06/2022 | 13:45  | Lượt xem: 47

Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 3-M2.