thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 30
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:22  | Lượt xem: 11

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 30