thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất
Ngày đăng 11/11/2022 | 14:24  | Lượt xem: 17

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất