thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1
Ngày đăng 07/04/2022 | 15:39  | Lượt xem: 72

Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp N03 Bồ Đề-M1.