thông báo

Thông báo về việc thay định kỳ công tơ
Ngày đăng 14/02/2023 | 16:33  | Lượt xem: 51

Công ty Điện lực Long Biên thông báo về việc thay định kỳ công tơ.

Nội dung chi tiết xem tại đây.