thông báo

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng 30/4 - 1/5
Ngày đăng 26/04/2022 | 15:10  | Lượt xem: 69

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022).