thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Liên Đoàn Bản Đồ Địa Chất
Ngày đăng 25/04/2022 | 09:18  | Lượt xem: 58

Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp iên Đoàn Bản Đồ Địa Chất.