thông báo

Thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 18
Ngày đăng 08/07/2022 | 13:39  | Lượt xem: 44

Công ty điện lực Long Biên thông báo về việc tạm ngừng cấp điện tại trạm biến áp Bồ Đề 18.