Thông tin tuyên truyền

Bồ Đề ban hành kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”
Ngày đăng 10/11/2021 | 21:52  | Lượt xem: 275

Ngày 5/11/2021, UBND phường Bồ Đề đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn phường.

Với mục đích là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid 19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép, góp phần cùng quận, thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Kế hoạch của phường đã đề ra 5 nội dung thực hiện gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền; phân loại, đánh giá cấp độ dịch; chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch Covid 19; khôi phục hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn trong trạng thái bình thường mới và công tác kiểm tra, giám sát.

Kế hoạch cũng nêu rõ, cấp độ dịch phường Bồ Đề là cấp 2. Các biện pháp hành chính áp dụng chung cho phường hiện nay tương ứng với cấp độ dịch cấp 2. Khi có tình huống dịch phát sinh trên địa bàn dẫn đến thay đổi về cấp độ dịch ở quy mô phường, tổ dân phố sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp y tế, biện pháp hành chính phòng, chống dịch Covid 9 theo quy định tại Nghị quyết 128 và chỉ đạo của Thành phố, quận.

Cùng với các nội dung, kế hoạch cũng đã phân công trạm y tế, Công an phường, các bộ phận chuyên môn phường, các tổ dân phố thực hiện các nhiệm vụ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”. Đồng thời đề nghị UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, các cơ sở y tế, các cơ quan, đợn vị trường học, các doanh nghiệp cùng phối hợp thực hiện hiệu quả quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” trên địa bàn phường.