Thông tin tuyên truyền

Các biện pháp được áp dụng trong hoạt động cưới, tang
Ngày đăng 16/11/2021 | 10:18  | Lượt xem: 688

Cưới, tang là hoạt động thiết yếu của người dân. Trong điều kiện, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19, hoạt động này cũng được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo từng cấp độ, cụ thể như sau:

Biện pháp

Cấp độ 2

Cấp độ 3

Cấp độ 4

Hoạt động cưới

 

1. Số lượng người tham dự lễ cưới: Không tập trung quá 30 người/thời điểm

2. Các yêu cầu thực hiện:

- Những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác ...) không tham dự.

- Người bên ngoài gia đình chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin không nên tham dự lễ cưới.

- Ban tổ chức, nhân viên phục vụ lễ cưới (Cơ sở sự kiện, nhà hàng, nhà thờ ...). 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vắc xin/đã  khỏi bệnh  COVID-19.

- Phải tuân thủ 5K trong quá trình tham dự; luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau; gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn.

- Ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

3. Rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ cưới.

4. Địa điểm tổ chức lễ cưới: đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa.

5. Thực hiện các hướng dẫn khác của Bộ Y tế, Thành phố và quận.

Không tổ chức

 

Không tổ chức

 

Hoạt động tang

- Với người tử vong không do nhiễm/nghi nhiễm COVID-19:

Thực hiện theo văn bản số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

1. Số lượng người tham dự lễ tang:

- Không tập trung quá 30 người/thời điểm.

- Hạn chế các đoàn viếng, mỗi đoàn không quá 5 người.

2. Các yêu cầu thực hiện:

- Những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 (ho, sốt, khó thở, đau rát họng, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác ...) không tham dự tang lễ.

- Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin không nên tham dự tang lễ.

- Ban tổ chức, nhân viên phục vụ lễ tang (nhà tang lễ, nhà thờ ...) tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi COVID-19.

- Phải tuân thủ 5K trong suốt quá trình tham dự lễ tang.

- Không tổ chức ăn uống tại lễ tang.

- Ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

3. Rút ngắn tối đa thời gian tổ chức lễ tang.

4. Địa điểm tổ chức lễ tang: đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa.

5. Thực hiện các hướng dẫn khác của Bộ Y tế, Thành phố và của quận.

- Với người tử vong do nhiễm/nghi nhiễm COVID-19 (tại cộng đồng): thực hiện theo văn bản số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đám hiếu không quá 20 người;

Đoàn viếng không quá 05 người

 

Đám hiếu không quá 20 người;

Không  tổ chức đoàn viếng