Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 20/01/2022 | 09:09  | Lượt xem: 23

Ngày 07/01/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về việc phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2022. Nôi dung chi tiết xem tại đây.