Thông tin tuyên truyền

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố
Ngày đăng 22/01/2022 | 13:59  | Lượt xem: 44

Công văn số 130/UBND-YT ngày 22/01/2022 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tại đây.