Thông tin tuyên truyền

Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận Long biên
Ngày đăng 12/05/2022 | 15:37  | Lượt xem: 15

Công ty Điện lực Long Biên tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận Long biên. 

Nội dung chi tiết xem tại đây.